Düzenlemenin fayda ve maliyetlerinin büyük ölçüde parasallaştırılabildiği durumda FMA; parasal olmayan ölçümlerin sayısallaşması durumunda ÇKKA; maliyetler parasal ancak faydalar rakamsal ise MEA, faydalar rakamsal değil ise EDMA ve bunların hiçbiri uygulanamıyor ise GZFT analizi seçilmelidir.

Analiz Yöntemleri

Analiz Yöntemleri

DEA yapma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar: DEA’nın ait olduğu idarede kimler tarafından yapılacağının ve başlangıç ile bitiş tarihinin planlanması; DEA’da çözülmek istenen sorunlar ve bu kapsamda görüşü alınması gereken paydaşların tespiti; sorun çözümüne yönelik amaç ve hedef belirlenmesi ile bunları gerçekleştirmeye yönelik analiz yönteminin seçilmesi ve tüm bu sürecin rapor haline getirilmesi.

Analiz Asamalari

Aşamalar

İdareler tarafından DEA'nın kalitesini artırmak için uyulması gereken ilkeler: Tarafsız →DEA'da yer verilen seçeneklerinin yansız şekilde karşılaştırılması; Katılımcı →DEA sürecinde düzenlemeyle ilgili kesimlerin görüşlerinden faydalanılması; Saydam →DEA sürecinin açık ve belirgin bir şekilde yürütülmesi; Güncel veriye dayalı →Raporda yer verilen analizin güncel verilerle desteklenmesi.

DEA Ilkeleri

İlkeler

Düzenlemenin fayda ve maliyetlerinin büyük ölçüde parasallaştırılabildiği durumda FMA; parasal olmayan ölçümlerin sayısallaşması durumunda ÇKKA; maliyetler parasal ancak faydalar rakamsal ise MEA, faydalar rakamsal değil ise EDMA ve bunların hiçbiri uygulanamıyor ise GZFT analizi seçilmelidir.

Analiz Yöntemleri

Analiz Yöntemleri

DEA yapma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar: DEA’nın ait olduğu idarede kimler tarafından yapılacağının ve başlangıç ile bitiş tarihinin planlanması; DEA’da çözülmek istenen sorunlar ve bu kapsamda görüşü alınması gereken paydaşların tespiti; sorun çözümüne yönelik amaç ve hedef belirlenmesi ile bunları gerçekleştirmeye yönelik analiz yönteminin seçilmesi ve tüm bu sürecin rapor haline getirilmesi.

Analiz Asamalari

Aşamalar

İdareler tarafından DEA'nın kalitesini artırmak için uyulması gereken ilkeler: Tarafsız →DEA'da yer verilen seçeneklerinin yansız şekilde karşılaştırılması; Katılımcı →DEA sürecinde düzenlemeyle ilgili kesimlerin görüşlerinden faydalanılması; Saydam →DEA sürecinin açık ve belirgin bir şekilde yürütülmesi; Güncel veriye dayalı →Raporda yer verilen analizin güncel verilerle desteklenmesi.

DEA Ilkeleri

İlkeler