Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi’nde DEA’nın hukuki çerçevesi, uluslararası uygulamaları, DEA Rehberi ve DEA sürecinin aşamaları ile analiz yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılmıştır.

Fotoğraflar