AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi (ATLAS) kapsamında 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde Karayolu Sektörü, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde Demiryolu Sektörü Düzenleyici Etki Analizi Çalıştayı’na katılım sağlanarak katkı verilmiştir.