Girdi yapan test_dea

Kurum Dışı Eğitimler

İçişleri Bakanlığının 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde yaptığı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Eğitimi davetine ve Göç İdaresi Başkanlığının 11-13 Ekim 2022 tarihlerinde yaptığı Mevzuat Hazırlama Teknikleri Eğitimi davetine katılarak Düzenleyici Etki Analizi’nin tarihçesi, ne olduğu, ne için ve nasıl yapıldığı hakkında anlatım yapılmıştır.

UYEP Kapsamında DEA Sunumu

Uzman yardımcılarına verilen UYEP eğitimleri kapsamında Düzenleyici Etki Analizi Daire Başkanı Sayın Önder DEMİREZEN ve Uzman Sayın Canan UZUNKAYA dairenin kurulma amacını, diğer dairelerle olan ilişkisini ve dairede yapılan işlerin neler olduğunu anlatmışlardır.

Düzenleyici Etki Analizi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

SBB Başkan Yardımcısı Sayın Kutluhan TAŞKIN Başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk hizmetleri ve strateji geliştirme birim amirlerinin katılımıyla Düzenleyici Etki Analizi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sunum için tıklayınız.