Kurum içi DEA Toplantısı

Başkanlığımız içerisinde yeni kurulan Düzenleyici Etki Analizi Dairesinin diğer daireler ile ilişkileri kapsamında DEA süreçlerinin ne olduğu ve birimler ile koordineli şekilde nasıl yürütülebileceğinin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.